نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی زردنیوز
در هدفمندی یارانه ها دو مرحله شیب ملایم داشتیم + عکس


تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳


http://zardnews.ir/index.php?step=desc&id=2027&tab=news