نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی زردنیوز
چطور یک گوسفند کارتونی زیبا و ساده بکشیم؟


تاریخ: ۲۷ دي ۱۳۹۳

برای رسم این گوسفد ساده از دو دایره استفاده می کنیم.یکی برای بدن گوسفند و دومی برای سر اون.

بعد دور بدن او را موج دار می کنیم که نشون دهنده ی پشم روی تن او باشد.

در گام بعد پاها،چشم ها و در آخر هم گوش گوسفند را رسم کنید .

گوسفند کارتونی,نقاشی گوسفند کارتونی

 گوسفند کارتونی,نقاشی گوسفند کارتونی

 گوسفند کارتونی,نقاشی گوسفند کارتونی

http://zardnews.ir/index.php?step=desc&id=3577&tab=news