نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی زردنیوز
دردسرهای شیرین و پدرو مادرها


تاریخ: ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴
پدر یا مادر بودن مهمترین کاری است که شما انجام می دهید. اثر آن هم برای تمام عمر جاودانه است. برخی را عقیده بر این است که این کار مانند مسافرتی همراه با نتایج شگفت انگیز و گاهی از اوقات هم همراه با چالش هائی می باشد که ظاهرا بدون راه حل است.
http://zardnews.ir/index.php?step=desc&id=3836&tab=news