نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی زردنیوز
روزه‌خواری ناخواسته مجری تلویزیون +عکس
او پس از این عمل، متوجه اقدام ناخواسته خود شد.

تاریخ: ۸ تير ۱۳۹۴

مجری یکی از برنامه های تلویزیون، روز گذشته در انتن زنده تلویزیون، به طور ناخواسته روزه خواری کرد. 

این مجری زن برنامه "به خانه برمی گردیم"، پس از اماده شدن غذا از اشپز خواست مزه غذا را امتحان کند.

او پس از این عمل، متوجه اقدام ناخواسته خود شد.
 

روزه‌خواری ناخواسته مجری تلویزیون +عکس

روزه‌خواری ناخواسته مجری تلویزیون +عکس
http://zardnews.ir/index.php?step=desc&id=3858&tab=news