نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی زردنیوز
ریشی که عامل مرگ شد / عکس


تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
 هانس استینیگر،مردی اتریشی بود که بلندی ریش او به یک مترونیم می رسید ولی همین ریش بلند،روزی زیر پایش گیر کرد و به زمین افتاد وگردنش شکست وجان داد.
 

http://zardnews.ir/index.php?step=desc&id=3898&tab=news